sE searched 

Kabinetwerk.nl

 Royal Dutch Disease


  State-corporate crime 


Goede Maandagmorgen allen


QB.bmp human disgrace


 Er is maar èèn oplossing:                                                       

A L L E  belasting in de benzine!
gekoppeld aan de andere fossiele
Brandstoffen... en wel Europa-breed.

Dàt zal Amerika haar lesje leren.
Gevolg voor Europa: échte innovatie, mededinging,
vooruitgang, ontwikkeling, respect en noem maar op.

Gewoon 7 Eury/liter (oud plan-B)
"Goede morgen, ik kom vandaag even meedoen, gooit U maar vol"!
Koffie staat dan altijd klaar................ én G R A T I S !


D U U R S Â A M   vanaf uur nul!

door EuryTychon


DE WERELD GRAAIT DOOR


    


Het enige verschil is de 60.000 euro gage

Van onze verslaggever Marc Peeperkorn
gepubliceerd op 04 januari 2008 07:57, bijgewerkt op 4 januari 2008 08:17


DEN HAAG - Balkenende wilde een nieuw logo voor de rijksoverheid. Hij kreeg een oude bekende.Zoek de verschillen...


Het lijkt op de bekende ‘zoek-de-verschillenEkinderplaatjes, met dien verstande dat er dit keer geen verschillen zijn. Het nieuwe logo voor de gehele rijksoverheid is hetzelfde als het bestaande logo van Algemene Zaken (AZ), het ministerie van premier Balkenende. Er zijn nog meer overeenkomsten: beide logo’s zijn ontworpen door Studio Dumbar, dat hiervoor ook twee keer betaald werd.


Trotse Balkenende
Op 21 december vorig jaar presenteerde een trotse Balkenende de nieuwe huisstijl voor alle ministeries en overheidsinstanties zoals de Belastingdienst. Een sobere uitvoering van het rijkswapen met de bekende leeuwen moet een eind maken aan het huidige woud van stijlen en logo’s. Vijf ontwerpbureaus waren in de race voor deze prestigieuze opdracht, Dumbar was de winnaar.


Tom Dorresteijn van het bureau erkent dat het nieuwe logo gelijk is aan wat zijn bureau eerder voor AZ ontwierp. Hij haalt de Griekse mythologische figuur Odysseus erbij om dat te verklaren. Alles werd onderzocht, nieuwe afbeeldingen, kleuren, invalshoeken, om ten slotte Enet als Odysseus Ethuis te komen bij het eigen vertrouwde AZ-ontwerp. ‘We kwamen erachter dat we daar niet meer aan moesten sleutelen.E


Dat Dumbar voor deze zoektocht met 60.000 euro is beloond, vindt Dorresteijn logisch. ‘Achteraf kun je zeggen dat de zoektocht overbodig was, maar dat weet je niet vooraf.EDe woordvoerder van de premier deelt die mening: ‘Het gaat om een Europese aanbesteding. Je weet niet waar zo’n project uitkomt.E


 Inc.gov.crime.Kabinetwerk.nl Ex-woordvoerder Witte Huis vernietigend voor BushScott McClellan
28/05/08 19u24

Expeditie naar WashingtonOver ruim twee weken bezoeken premier Balkenende en minister Verhagen president Bush in Washington om over de wereldzaken te praten. Een half jaar later  zijn de Amerikaanse verkiezingen, waarna Bush nog tot januari 2009 president blijft en intussen niets meer over de wereldzaken te  zeggen heeft. In Amerika heerst de chaos van de verkiezingsstrijd die, zoals het er nu uitziet, ten slotte zal gaan tussen de Republikein John McCain en de Democraat Barack Obama (tenzij Hillary Clinton zich nog wonderbaarlijk weet te herstellen).

Wie dan ook de volgende president zal worden, de Amerikaanse  buitenlandse politiek zal aanzienlijk veranderen. McCain heeft kritiek op Bush, maar gelooft wel dat Irak omstreeks 2013 tot een werkbare en weerbare democratie zal  zijn hervormd, waardoor daar niet  meer dan een klein contingent Amerikaanse troepen voor het toezicht nodig zal zijn. Obama wil alle strijdkrachten zo vlug mogelijk naar huis halen. McCain is tegenstander van alle gesprekken met regimes die hij als radicaal of terroristisch beschouwt; Obama  sluit diplomatiek contact met de  presidenten Ahmadinejad van Iran en Assad van Syrië niet uit.  Een nieuwe buitenlandse politiek  is in staat van wording. Geen mens kan zeggen welke vorm die  uiteindelijk zal krijgen, maar het is goed als onze ministers in Washington eens poolshoogte  gaan nemen.


Het enige probleem waarop we  wel een beetje invloed zouden kunnen hebben, is Afghanistan waar ongeveer tweeduizend Nederlandse militairen binnen NAVO-verband in het gevaarlijke Uruzgan opereren. De oorlog daar duurt nu bijna zeven jaar. De meeste van onze bondgenoten hebben, om het vriendelijk te zeggen, geen ontembare strijdlust getoond als het erop aankwam troepen te sturen. Zo’n wonder is dat  niet. De toestand is er in voortdurend wisselende vorm altijd chaotisch. Toen Den Haag besloot aan deze oorlog deel te nemen, werd de indruk gewekt dat het om een  opbouwmissie zou gaan. De Talibaan keerden terug. Aan ons kleine onderdeel van het front werd  het een vechtmissie.


De grote lijnen van de strategie worden bepaald in Washington.  Ook daar heersen geen duidelijke  denkbeelden over een oplossing.  In een artikel in de International Herald Tribune van gisteren wordt een somber beeld geschetst van de  toestand. Zijn de Amerikanen en de NAVO aan de winnende hand of zijn ze, gemaskeerd door de optimistische berichten van het moment, bezig zichzelf in een vergeefse oorlog uit te putten? Hoe  lang zal het nog duren voor dit land onder een sterke regering een aanvaardbare mate van veiligheid heeft? Geen mens kan er ook maar bij benadering iets over voorspellen. Komt er onder de opvolger van president Bush een nieuwe  strategie, welke dan ook, dan zal Den Haag daarop geen invloed hebben. Nederland heeft de mogelijkheid om enige druk uit te oefenen ontijdig weggegeven door  eind vorig jaar, zonder enige voorwaarden te stellen, zich te verbinden tot militaire aanwezigheid in Uruzgan tot het einde van 2010.  Een serviele bereidwilligheid, vergelijkbaar met de steun die we in 2003 aan de oorlog in Irak gaven.


Meer dan vijf jaar zijn we nu de vrijwel kritiekloze bondgenoot van de machtigste natie ter wereld die onder het bewind van president Bush twee slopende oorlogen voert en al doende gestaag aan macht en aanzien heeft verloren.  Onze vorige minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot, heeft een  paar keer aan de wijsheid van Washington getwijfeld. Op 5 oktober 2005 vroeg hij zich in een Kamercommissie af of het achteraf  bezien wel zo verstandig was geweest de aanval op Irak te beginnen. Een jaar later liet hij weten dat hij zich om de tuin geleid voelde toen hij ontdekte dat minister Rice hem niet de waarheid over de  geheime gevangenissen van de CIA had verteld. Bot had gelijk. Hij keerde niet terug in het volgende kabinet. Op zijn plaats zit nu Maxime Verhagen, die zich eens in een interview heeft laten ontvallen dat hij het ‘een genot’  vindt met collega Rice te praten.
Er is een theorie die zegt dat ‘een klein land als Nederland’ zich niet kan veroorloven al te kritisch te zijn, omdat het zijn toegang tot Washington moet bewaren. Hoe is het gesteld met andere kleine landen, België, Noorwegen, Denemarken? En aan het Washington van George W. Bush en de neoconservatieven zal binnen een half  jaar een eind komen, tot de grenzeloze opluchting van 70 procent  van de Amerikaanse kiezers. Moet onze buitenlandse politiek zich  dan aan de opvolgers aanpassen? Dat zal in Den Haag misschien nog een kleine revolutie teweegbrengen.


Een jaar of twee geleden heeft premier Balkenende gezegd dat hij in Nederland het intellectueel debat miste. Nu, in een interview met De Telegraaf verklaarde hij dat hij ‘het gehad heeft met het negativisme. We doen het internationaal gezien geweldig.’ We zijn  rijk, we hebben werk en we worden heel oud. Ja, als je het zo bekijkt heeft hij hier en daar gelijk.


Tegelijkertijd is, ook internationaal gezien, het land al meer dan vijf jaar het trouwe volgelingetje  van de machtigste man ter wereld,  die intussen daadwerkelijk heeft  bewezen ook de slechtste president te zijn. Deze gedweeheid zou het onderwerp van een intellectueel debat moeten zijn. Maar van de minister-president zelf mogen we niet weten hoe het zover heeft kunnen komen. Benieuwd wat de twee heren nu in Washington  gaan doen.


Dit bericht heeft 2 reacties op “Expeditie naar Washington” 1. Veronica Cramer zegt:

  Waarom Nederland zo blij is met Amerika heb ik nooit begrepen. Kan ik verder niet bij elkaar denken.
  Wie er ook wint in de komende verkiezingen, een ding is zeker, er gaat een heleboel veranderen.
  Hoe vruchtbaar dan ook een gedachtenwisseling is op dit moment is mij een raadsel.
  De USA wordt overgenomen, waar het economische welvaart betreft door China en India. Dat is onafwendbaar.
  In het gunstigste geval gaan China en India eens kijken naar de Amerikaanse constitutie. Dat is een bewonderendswaardig stuk werk, nog steeds.
  In hoeverre dit China en India zal aanspreken blijft de vraag.


 2. Martin van de Wardt-Olde Riekerink zegt:

  Geachte heer Hofland,


  Dank voor de visie op de volgzaamheid van onze regering voor wat betreft de Amerikaanse oorlogszucht. Vergeten is daarbij wat mij betreft alleen het volgende: Onze regering volgt niet de strategie van de Amerikaanse politiek, maar van de vierde macht. Het ambtenarencomplex warvan oa ook Jaap de Hoop-Scheffer deel uit maakt is moeilijk in te dammen door zelfs presidentiele politiek. Onze regering heeft de rollen voor het gemak maar omgedraaid en volgt de ambtenarenagenda liever dan een eigen politieke agenda. Dit maakt ook een eventueel intellectueel debat volkomen overbodig.


3.       onderschepte reactie:


          door ir. SGM Tychon, dualiteitsraad Benelux.


              donderdag 22 mei 2008, 15:33 uur


Geachte heer Hofland en andere nederlandstaligen,


De gedachtenwissel via nationale ambtelijke beleidsstructuren komen tot stand onder internationale marktdruk van het economisch primaat: internationale contracten bepalen de koers van het staatsgewricht.


Traag en vaag ontwikkelend internationaal recht zorgt er voor dat mondiaal graairecht duurzaam de nationale rechtsplicht overstijgt.


Saai Europees leiderschap staat in dienst van Amerikaans economisch fundamentalisme: fnuikende energie-politiek sinds de koppeling van olie- en gas-prijzen, waardoor de euro nu niet meer onder de (petro-)dollar dreigt uit te komen.


'Atlantic Unbundling' van economisch belang en mededinging is de enige garantie voor èchte innovatie, verandering en verantwoordelijke, duurzame ontwikkeling.


Hoogste tijd om zinvolle volksparticipatie serieus te gaan nemen en het gebrekkige parlementaire karakter van onze vertegenwoordigende 'democratie' voorgoed bloot te leggen!


www.google.com/search?/hl=en&q=incorporated+governance+crime


 


http://www.rug.nl/energyconvention/sponsor/gasunie.jpghelemaal de weg kwijt!


 


Wij willen eerst ons gas terug! Daarna praten we weer met Brussel en Bush!


  State-bound crime network 


www.google.com/search?hl=en&q=parliamentary+deficit


Reagering van Kabinet & Kamer:


Kroon & Troon bezwijgen structureel de waarheid:


NIETS GELEERD &                IETS VERGETEN: Gasgate 1963!


www.google.com/search?hl=en&q=Global+Crime+Carbon+Conduct


afgrondwet.xxell.eu


'met recht matig verstand':


onverstand                                    is niet onrechtmatig... maar wel de bron van structureel onvermogen en incompetentie op het catshuis: de hoogste tijd voor verandering en beeindiging volkontinue volksverlakkerij.


Europa, Israel &  Amerika......weg uit Nederland!  


 


Gas Dicht&Licht Uit


 


De hamvraag bij 'duurzame ontwikkeling' -na 50 jaar door Nederland geleide mondiale industriele dominantie en structureel sociaal-economisch misbruik en geinstitutionaliseerd ambtsmisdrijf is:


SUSTAINABLE   DEVELOPMENT:


transparent? independent? responsible? secure? effective? non-abusive? redistributive? recognizing? equalifying? participative? meaningful? inclusive? egenerating? open? accessible? assessmentable? representative? reproductable? sharing-indexable? adeptable? flexible? implementable? executable? reasonable? fair, swift and brave?


Dat is wat de sharin'dex bedoelt en uitvoert.


.xxell.eu


NO MORE SILENT WAR DEADLOCK EU-BLOC FOKS


het Europese besluitvormingsproces wordt opzettelijk vertraagd en geobstrueerd onder druk van het Amerika-Israel probleem en de mondiale financiEe markten die een duurzame en verantwoorde ontwikkeling van mens, habitat en omgeving structureel onmogelijk maken.


Page mailing to a friend temporary disabled