sE searched 

Maestricht.net

         


Politieke communicatieterreur onder leiding van de DSM directie.


DE SPANNINGSBOOG VAN HET BETOOG    maestricht.net


Kunnen gewone mensen en machthebbers nog een normaal gesprek voeren, of is de samenleving zò ziek dat informatie- en communicatieterreur normaal en geaccepteerd is geworden?


Handelsnatie Nederland als voormalige leidende natie op het internationale toneel van DSM - Gasunie Exxon & ShellArchitect Paolo Soleri in gesprek met Silvana Stellini in Arcosanti -Urban Laboratory - Phoenix  Arizona januari 2010


Dat is hier de centrale vraag naar aanleiding van buitensluiting van andermans meningen die onwelgevallig zijn omdat ze het bedrog blootleggen. De basis en oorzaak van maatschappelijke verwarring en misleiding ligt in de zogenaamde 'samenwerking' tussen het internationale bedrijfsleven en de democratische volksvertegenwoordiging, ook wel PPS van Publiek-Private Samenwerking genoemd.


In Europa is er een structureel gebrek aan politieke eenheid, niet alleen door cultuurverschillen, nmaar ook en vooral door de economische (over)druk van het internationale bedrijfsleven dat het èchte leven wegdrukt: kijk maar naar de 'ontwikkelingen' in Maastricht, waar een gerespecteerde medemens zò kon doordraaien dat hij het Eerste Huis van de democratie (de gemeente-niet de gemeenschap!) verloochende door eigenbelang. Het algemeen belang is er nog nooit in de wereldgeschiedenis zò ernstig aan toe geweest als nù.


Internationaal recht en nationale wetgeving zijn volledig scheefgegroeid onder druk van speculerende investeerders die via "too big to fail" banken strategisch in het zadel worden gehouden met ons èigen geld. Het geld van bedrogen burgers en buitenlui - vooral lui, omdat zelfstandig nadenken en beslissen onmogelijk is gemaakt door grotere machten die hoognodig moeten worden blootgelegd.


In het kort:


Dit probeert Nelleke Barning in naam van de volledige DSM directie te verhinderen, door publiekelijk "complottheorie" te roepen en de boel verder te ontregelen in naam van het grote geld en geweld.


 


 


    V I E W S   A H E A D   O F    T H E   N I E W S . . . . .


 


Voorbeeldje:


  ECHTE VRAGEN    
  GEEN "REACTIE"
 

Directrice Communicatie DSM kan niet meer communiceren door gebrek aan informatie.

Nelleke Barning / PvdArmoede, directrice communicatie DSM, raadslid en gespreksleidster onderdrukt ´nieuwe betogen´, sluit de open communicatie op haar blog en dus het open publieke debat en beledigt de burger die mee wil praten maar te veel weet!

"Reacties zijn welkom, mits het ook echte reacties zijn, dus geen nieuwe betogen waarvoor je beter een eigen blog kunt beginnen. Bedreigende en kwetsende bijdragen worden verwijderd."
Geplaatst door Nelleke Barning op donderdag 18 februari 2010 om 13:29


nellekebarning.blogspot.com
.
DOORVRAGEN VERBOTEN!
Net als bij de `onderzoeks`commissies Frijns, Davids en De Wit!
Ga er maar aan staan om daar nog wijs uit te komen voordat je gaat stemmen.


 met de groetjes van eury


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Page mailing to a friend temporary disabled